Home / Giải bài tập Lịch sử / Giải bài tập Lịch sử lớp 5 / Vì sao phong tràọ Đông du thất bại?

Vì sao phong tràọ Đông du thất bại?

Vì sao phong tràọ Đông du thất bại?

Năm 1908, thực dân Pháp câu kết với Nhật chống phá phong trào Đông du ít lâu sau, Chính phủ Nhật ra lệnh trục xuất những người yêu nước Việt Nam và Phan Bội Châu khỏi Nhật Bản. Đầu năm 1909, phong trào Đông du tan rã.

Từ khóa từ Google:

  • viì sao thất bại phong trào đông du
Xem thêm:  Em biết thêm được những nhà máy thuỷ điện nào đã và đang được xây dựng ở nước ta?

Check Also

lpht - Cuộc tấn công lên Việt Bắc của thực dân Pháp có kết cục ra sao?

Cuộc tấn công lên Việt Bắc của thực dân Pháp có kết cục ra sao?

Cuộc tấn công lên Việt Bắc của thực dân Pháp có kết cục ra sao? …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *