Vì sao phải cải tạo đất?

Vì sao phải cải tạo đất?

Vì một số loại đất như: đất kiềm, đất chua có chứa tính Axit, Bazơ không thể để trồng cây được nên cần phải cải tạo đất

Cải tạo đất để khai thác tiềm năng của đất, bắt đất phải làm ra lương thực, thực phẩm, nguyên vật liệu, của cải, để nuôi sống và phục vụ con người, biện pháp cải tạo đất cần phải có công sức, trí tuệ, vốn liếng, với điều kiện cần và đủ "Nhất nước, nhì phân, tam cần, tứ giống". 

Bài viết liên quan

Xem thêm:  Em hãy nêu các công việc làm đất và tác dụng của từng công việc?
DMCA.com Protection Status