Vì sao giai cấp tư sản Anh chú trọng vào các nước thuộc địa?

Vì sao giai cấp tư sản Anh chú trọng vào các nước thuộc địa?
1 (20%) 1 vote

Giai cấp tư sản Anh chú trọng vào các nước thuộc địa vì các nước thuộc địa đều là những thị trường thuộc địa, để phát triển kinh tế Anh cần đầu tư nhiều vào các nước thuộc địa của mình như: đầu tư xây dựng nhà máy, xây dựng đường xá, phương tiện lưu thông hàng hóa…

Từ khóa từ Google:

  • vì sao giai cấp tư sản anh lại chú trọng đầu tư vào các nước thuộc địa
DMCA.com Protection Status