Vì sao giai cấp tư sản Anh chú trọng vào các nước thuộc địa?

Giai cấp tư sản Anh chú trọng vào các nước thuộc địa vì các nước thuộc địa đều là những thị trường thuộc địa, để phát triển kinh tế Anh cần đầu tư nhiều vào các nước thuộc địa của mình như: đầu tư xây dựng nhà máy, xây dựng đường xá, phương tiện lưu thông hàng hóa…

Xem thêm:  Vì sao kinh tế Nhật Bản từ cuối thế kỉ XIX phát triển mạnh?
DMCA.com Protection Status