Home / Giải bài tập Địa lý / Giải bài tập Địa lý lớp 4 / Vì sao đồng bằng duyên hải miền Trung nhỏ hẹp?

Vì sao đồng bằng duyên hải miền Trung nhỏ hẹp?

Vì sao đồng bằng duyên hải miền Trung nhỏ hẹp?

Đồng bằng duyên hải miền Trung nhỏ hẹp vì:

Đa phần miền Trung có những dãy núi trẻ. Núi lan ra sát biển. Chiểm phần lớn diện tích đồng bằng làm cho diện tích đồng bằng ở miền Trung nhỏ, hẹp.

Xem thêm:  Ở Tây Nguyên, voi được nuôi để làm gì?

Check Also

lpht - Người dân ở Hoàng Liên Sơn làm những nghề gì? Nghề nào là chính?

Người dân ở Hoàng Liên Sơn làm những nghề gì? Nghề nào là chính?

Người dân ở Hoàng Liên Sơn làm những nghề gì? Nghề nào là chính? Người …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *