Vì sao có thể nói “Cấu trúc thư mục có dạng cây”?

Vì sao có thể nói “Cấu trúc thư mục có dạng cây”?
5 (100%) 480 votes

Vì sao có thể nói "Cấu trúc thư mục có dạng cây"?

Loading...

Cây thư mục có dạng cây bởi vì mỗi thư mục coi như một cành, mỗi tệp là một lá. Lá phải thuộc về một cạnh nào đó. Mỗi cành ngoài là có thể có các cành con. Ví dụ, sơ đồ sau là cấu trúc thư mục dạng cây:

Từ khóa từ Google:

  • vi sao co the noi cau truc thu muc co dang cay
  • tai sao noi thu muc co dang cay
  • vì sao cấu trúc thư mục có dạng cây
  • cấu trúc hình cây thư mục
DMCA.com Protection Status