Trong không khí gồm có những thành phần nào?

Đánh giá bài viết

Trong không khí gồm có những thành phần nào?

– Khí ô- xi và khí khí ni-tơ là hai thành phần chính, ngoài ra còn có các thành phần khác như khí các-bô-níc, hơi nước, bụi, vi khuẩn…

Loading...

Từ khóa từ Google:

  • da người gồm những thành phần nào
DMCA.com Protection Status