Trong không khí gồm có những thành phần nào?

Trong không khí gồm có những thành phần nào?

– Khí ô- xi và khí khí ni-tơ là hai thành phần chính, ngoài ra còn có các thành phần khác như khí các-bô-níc, hơi nước, bụi, vi khuẩn…

Xem thêm:  Nước bị ô nhiễm là nước như thế nào?
DMCA.com Protection Status