Trình bày sự khác biệt giữa chọn lọc tự nhiên và chọn lọc nhân tạo.

Trình bày sự khác biệt giữa chọn lọc tự nhiên và chọn lọc nhân tạo.
5 (100%) 480 votes

CLTN khác CLNT ở chỗ trong CLTN cá thể nào có các biến dị làm tăng khả năng sống sót và sinh sản thì cá thể đó tồn tại và được nhân lên trong các thế hệ sau còn trong CLNT cá thể nào có các đặc điểm phù hợp với sở thích của con người được con người giữ lại để nhân giống. CLNT xảy ra nhanh hơn nhiều so với CLTN.

Loading...
DMCA.com Protection Status