Home / Giải bài tập Hóa học / Giải bài tập Hóa học lớp 12 / Trình bày cách nhận biết các ion trong các dung dịch riêng rẽ sau: Ba2+, Fe3+, Cu2+

Trình bày cách nhận biết các ion trong các dung dịch riêng rẽ sau: Ba2+, Fe3+, Cu2+

Trình bày cách nhận biết các ion trong các dung dịch riêng rẽ sau: Ba2+, Fe3+, Cu2+

Cho dung dịch Na2SO4 vào các dung dịch đã cho, nếu có kết tủa trắng là dung dịch chứa ion Ba2+. Hai dung dịch còn lại cho tác dụng với dung dịch NH3 dư, tạo ra kết tủa nâu đỏ là dung dịch chứa ion Fe3+, tạo ra kết tủa màu xanh rồi tan trong dung dịch NH3 dư là dung dịch chứa ion Cu2+.

        Ba2+ + SO42- → BaSO4

        Fe3+ + 3NH3 + 3H2O → Fe(OH)3↓ + 3NH4+

        Cu2+ + 2NH3 + 2H2O → Cu(OH)2↓ + 2NH4+

          Cu(OH)2 + 4NH3 → [Cu(NH3)4](OH)2

Xem thêm:  Thế nào là ô nhiễm môi trường? Cho biết sự cần thiết phải bảo vệ môi trường khỏi bị ô nhiễm.

Check Also

ao dai2 310x165 - Có thể dùng nước vôi trong để phân biệt 2 khí CO2 và SO2 được không ? Tại sao?

Có thể dùng nước vôi trong để phân biệt 2 khí CO2 và SO2 được không ? Tại sao?

Có thể dùng nước vôi trong để phân biệt 2 khí CO2 và SO2 được …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *