Tính chất nhiệt đới gió mùa ẩm được thể hiện như thế nào trong các thành phần tự nhiên Việt Nam?

Tính chất nhiệt đới gió mùa ẩm được thể hiện như thế nào trong các thành phần tự nhiên Việt Nam?
5 (100%) 480 votes

– Khí hậu: nhiệt đới gió mùa ẩm, nóng ẩm, mưa nhiều.

Loading...

– Địa hình: có vỏ phong hóa dày và quá trình phong hóa mạnh mẽ.

– Đất: feralit là loại đất chính ở vùng đồi núi nước ta.

– Sông ngòi: mạng lưới sông ngòi dày đặc; nhiều nước, giàu phù sa; chế độ nước theo mùa.

– Các hệ sinh thái rừng phát triển mạnh mẽ.

Từ khóa từ Google:

  • tính chất nhiệt đới gió mùa ẩm thể hiện trong các thành phần tự nhiên của nước ta như thế nào
  • tính chất nhiệt đới gió mùa ẩm được thể hiện như thế nào trong các thành phần tự nhiên Việt Nam
  • tính chất nhiệt đới gió mùa ẩm được thể hiện trong các thành phần tự nhiên nước ta như thế nào?
DMCA.com Protection Status