Thường biến là gì? Phân biệt thường biến với đột biến.

Thường biến là gì? Phân biệt thường biến với đột biến.
Đánh giá bài viết

– Thường biến là những biến đổi kiểu hình phát sinh trong đời cá thể dưới ảnh hưởng trực tiếp của môi trường.

Loading...

– Phân biệt thường biến với đột biến:

Từ khóa từ Google:

  • phân biệt thường biến với đột biến
  • phân biệt đột biến thường biến
DMCA.com Protection Status