Thường biến là gì? Phân biệt thường biến với đột biến.

Đánh giá bài viết

– Thường biến là những biến đổi kiểu hình phát sinh trong đời cá thể dưới ảnh hưởng trực tiếp của môi trường.

Loading...

– Phân biệt thường biến với đột biến:

DMCA.com Protection Status