Theo em, cảnh buôn bán sôi động ở các thành thị nói lên tình hình kinh tế nước ta thời đó như thế nào?

Theo em, cảnh buôn bán sôi động ở các thành thị nói lên tình hình kinh tế nước ta thời đó như thế nào?
5 (100%) 480 votes

Theo em, cảnh buôn bán sôi động ở các thành thị nói lên tình hình kinh tế nước ta thời đó như thế nào?

Cảnh buôn bán sôi động ở các thành thị nói lên tình hình kinh tế nước ta thời đó rẩ phát triển, đặc biệt là thương nghiệp, cs sự giao lưu buôn bán với nước ngoài. Tạo nhiều thuận lợi cho việc tiếp thu giao lưu văn hóa và tiếp thu các thành tựu khoa học – kĩ thuật.

DMCA.com Protection Status