Tập tính là gì?

Tập tính là chuỗi những phản ứng của động vật trả lời kích thích từ môi trường (bên trong hoặc bên ngoài cơ thể), nhờ đó động vật thích nghi với môi trường sống và tồn tại.

Từ khóa từ Google:

  • tập tính là gì
Xem thêm:  Vai trò của hướng trọng lực trong đời sống của cây.
DMCA.com Protection Status