Tại sao hệ tuần hoàn của côn trùng được gọi là hệ tuần hoàn hở?

Đánh giá bài viết

Vì hệ tuần hoàn có một đoạn máu không chảy trong mạch kín.

Loading...

Từ khóa từ Google:

  • hệ tuần hoàn của côn trùng
DMCA.com Protection Status