Tại sao hệ tuần hoàn của côn trùng được gọi là hệ tuần hoàn hở?

Đánh giá bài viết

Vì hệ tuần hoàn có một đoạn máu không chảy trong mạch kín.

Xem thêm:  Phân biệt sinh trưởng và phát triển?
DMCA.com Protection Status