Tại sao không nên đọc sách ở nơi thiếu ánh sáng, trên tàu xe bị xóc nhiều?

Không nên đọc sách ở nơi thiếu ánh sáng, trên tàu xe bị xóc nhiều vì sẽ dễ gay ra tật cận thị hoặc viễn thị.

Từ khóa từ Google:

  • tại sao không nên đọc sách ở nơi thiếu ánh sáng trên tàu xe bị sóc nhiều
Xem thêm:  Vitamin có vai trò gì đối với hoạt động sinh lí cơ thể?
DMCA.com Protection Status