Tại sao không thể coi rong mơ như một cây xanh thật sự?

Tại sao không thể coi rong mơ như một cây xanh thật sự?
5 (99.88%) 481 votes

Không thể coi rong mơ như một cây xanh thật sự là vì:

Loading...

Mặc dù rong mơ cũng có dạng giống như một cây xanh (thân, lá, quả) nhưng đó không phải là thân. lá… thật sự. Bộ phận giống quả chỉ là những phao nổi, bên trong chứa khí, giúp rong mơ có thế đứng thẳng trong nước

DMCA.com Protection Status