Home / Giải bài tập Sinh học / Giải bài tập Sinh học lớp 6 / Tại sao không thể coi rong mơ như một cây xanh thật sự?

Tại sao không thể coi rong mơ như một cây xanh thật sự?

Không thể coi rong mơ như một cây xanh thật sự là vì:

Mặc dù rong mơ cũng có dạng giống như một cây xanh (thân, lá, quả) nhưng đó không phải là thân. lá… thật sự. Bộ phận giống quả chỉ là những phao nổi, bên trong chứa khí, giúp rong mơ có thế đứng thẳng trong nước

Từ khóa từ Google:

  • tại sao rong mơ không được coi là một cây xanh?
Xem thêm:  Quả và hạt được phát tán nhờ động vật thường có những đặc điểm gì?

Check Also

lpht - Nấm giống và khác tảo ở điểm nào?

Nấm giống và khác tảo ở điểm nào?

+ Giống nhau:  –   Đều đã hình thành các cơ thể đa bào, các tế …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *