Sông ngòi nước ta có đặc điểm gì?

Đánh giá bài viết

Sông ngòi nước ta có đặc điểm gì?

Đặc điểm sông ngòi nước ta là mạng lưới sông ngòi dày đặc, nhưng ít sông lớn, có lượng nước thay đổi theo mùa và có nhiều phù sa.

Loading...

Từ khóa từ Google:

  • mô tả sông ngòi nước ta
DMCA.com Protection Status