Quang phổ vạch phát xạ là gì?

Đánh giá bài viết

Quang phổ vạch phát xạ là gì?

Quang phổ vạch phát xạ do chất khí ở áp suất thấp phát ra, khi bị kích thích bằng điện hay nhiệt. Quang phổ vạch của mỗi nguyên tố thì đặc trưng cho vạch đó.

Xem thêm:  Thế nào là sóng ngang? Thế nào là sóng dọc?
DMCA.com Protection Status