Quang phổ vạch phát xạ là gì?

Đánh giá bài viết

Quang phổ vạch phát xạ là gì?

Quang phổ vạch phát xạ do chất khí ở áp suất thấp phát ra, khi bị kích thích bằng điện hay nhiệt. Quang phổ vạch của mỗi nguyên tố thì đặc trưng cho vạch đó.

Loading...

Từ khóa từ Google:

  • vach phat xa
DMCA.com Protection Status