Phương pháp chọn lọc cá thể được tiến hành thế như nào? Có ưu, nhược điểm gì so với phương pháp chọn lọc hàng loạt và thích hợp vời đối tượng nào?

Phương pháp chọn lọc cá thể được tiến hành như sau:

+ Ở  năm I, trên ruộng chọn giống khởi đầu, người ta chọn ra những cá thể tốt nhất. Hạt của mỗi cáy được gieo riêng từng dòng để so sánh (năm II)

+ Ở năm II, người ta so sánh các dòng với nhau, so với giống gốc và giống đôi chứng để chọn dòng tốt nhất, đáp ứng mục tiêu đạt ra. Trường hợp còn chưa đạt yêu cầu thì tiến hành chọn lọc cá thể lần 2.

Chọn lọc cá thể phối hợp được chọn lọc dựa trén kiểu hình với kiểm tra kiêu gen. Chọn lọc cá thể thích hợp với cây tự thụ phấn.

Bài viết liên quan

Xem thêm:  Trình bày quá trình phát sinh giao tử ở động vật.
DMCA.com Protection Status