Home / Giải bài tập Công nghệ / Giải bài tập Công nghệ lớp 7 / Phân hữu cơ, phân lân thường dùng để bón lót hay bón thúc? Vì sao?

Phân hữu cơ, phân lân thường dùng để bón lót hay bón thúc? Vì sao?

Phân hữu cơ, phân lân thường dùng để bón lót hay bón thúc? Vì sao?

Phân hữu cơ, phân lân dùng để bón lót vì khi bón vào đất các chất dinh dưỡng có trong đất phải chuyển thành các chất hòa tan thì cây mới hấp thụ được. Thành phần có nhiều chất dinh dưỡng. Các chất dinh dưỡng thường ở dạng khó tiêu (không hòa tan) cây không sử dụng được ngay, phải có thời gian để phân bón phân hủy thành các chất hòa tan cây mới sử dụng được. 

Xem thêm:  Để kích thích hạt giống cây rừng nảy mầm, người ta thường dùng các biện pháp nào?

Check Also

lpht - Trong nước nuôi thuỷ sản có những loại sinh vật nào?

Trong nước nuôi thuỷ sản có những loại sinh vật nào?

Trong nước nuôi thuỷ sản có những loại sinh vật nào? Trong nước nuôi thuỷ …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *