Home / Giải bài tập Sinh học / Giải bài tập Sinh học lớp 6 / Ở địa phương em có những cây Hạt kín nào có giá trị kinh tế?

Ở địa phương em có những cây Hạt kín nào có giá trị kinh tế?

Nói chung ở các địa phương đều có rất nhiều cây Hạt kín có giá trị kinh tế. Ví dụ: lúa. ngô. đậu, lạc. cam, quýt, mít, dừa, dưa. nhãn, vải, hồng, táo. mận..

Từ khóa từ Google:

  • ở địa phương em có những cây hạt kín nào có giá trị kinh tế?
Xem thêm:  Người ta thường chọn phần nào của gỗ để làm cột nhà, làm trụ cầu, tà vẹt? Tại sao?

Check Also

lpht - Nấm giống và khác tảo ở điểm nào?

Nấm giống và khác tảo ở điểm nào?

+ Giống nhau:  –   Đều đã hình thành các cơ thể đa bào, các tế …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *