Home / Giải bài tập Lịch sử / Giải bài tập Lịch sử lớp 4 / Nhà Nguyễn ra đời trong hoàn cảnh nào?

Nhà Nguyễn ra đời trong hoàn cảnh nào?

Nhà Nguyễn ra đời trong hoàn cảnh nào?

Sau khi vua Quang Trung qua đời, triều đại Tây Sơn suy yếu dần. Lợi dụng thời cơ đó, Nguyễn Ánh đã huy động lực lượng tấn công nhà Tây Sơn. Năm 1802, triều Tây Sơn bị lật đổ. Nguyễn Ánh lên ngôi Hoàng đế, lấy niên hiệu là Gia Long, định đô ở Phú Xuân (Huế). Kê từ năm 1802 đến năm 1858, nhà Nguyễn trải qua các đời vua Gia Long, Minh Mạng, Thiệu Trị, Tự Đức.

Xem thêm:  Em có nhận xét gì về quan hệ giữa vua với quan, vua với dân dưới thời nhà Trần?

Check Also

lpht - Ngô Quyền đã dùng kế gì để đánh giặc? Kết quả ra sao?

Ngô Quyền đã dùng kế gì để đánh giặc? Kết quả ra sao?

Ngô Quyền đã dùng kế gì để đánh giặc? Kết quả ra sao? Ngô Quyền …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *