Người dân châu Âu có đặc điểm gì?

Người dân châu Âu có đặc điểm gì?

Đặc điểm nổi bật của người dân châu Âu:

– Chủ yếu là người da trắng.

– Phần lớn sống ở các thành phố và phân bố khá đều.

Từ khóa từ Google:

  • người dân châu âu có đặc điểm gì? nêu những hoạt động kinh tế của các nước châu âu
  • người châu âu có đặc điểm gì?
Xem thêm:  Nước ta xuất khẩu và nhập khẩu những mặt hàng gì là chủ yếu?
DMCA.com Protection Status