Home / Giải bài tập Vật lý / Giải bài tập Vật lý lớp 10 / Ngẫu lực là gì? Nêu một vài ví dụ về ngẫu lực.

Ngẫu lực là gì? Nêu một vài ví dụ về ngẫu lực.

Ngẫu lực là gì? Nêu một vài ví dụ về ngẫu lực.

Ngẫu lực: là hệ hai lực song song, ngược chiều, có độ lớn bằng nhau và cùng tác dụng vào một vật.

Ví dụ:

– Dùng tay vặc vòi nước ta đã tác dụng vào vòi một ngẫu lực

– Khi ô tô sắp qua đoạn đường ngoặt, người lái xe tác dụng một ngẫu lực vào tay lái(vô lăng)

Từ khóa từ Google:

  • ngẫu lực là gì
Xem thêm:  Kích thước của các tinh thể phụ thuộc điều kiện gì?

Check Also

lpht - Chất rắn kết tinh là gì? Hãy nêu các tính chất của các loại chất rắn này.

Chất rắn kết tinh là gì? Hãy nêu các tính chất của các loại chất rắn này.

Chất rắn kết tinh là gì? Hãy nêu các tính chất của các loại chất …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *