Home / Giải bài tập Địa lý / Giải bài tập Địa lý lớp 5 / Nêu vị trí và đặc điểm của vùng biển nước ta.

Nêu vị trí và đặc điểm của vùng biển nước ta.

Nêu vị trí và đặc điểm của vùng biển nước ta.

+ Vị trí vùng biển nước ta:

– Vùng biển nước ta là một bộ phận của Biển Đông.

– Biển bao bọc phía đông, nam và tây nam phần đất liền nước ta.

+ Đặc điểm của vùng biển nước ta:

– Nước không bao giờ đóng băng.

– Biển miền Bắc và miền Trung hay có bão.

Từ khóa từ Google:

  • đặc điểm của vùng biển nước ta
Xem thêm:  Châu Nam Cực có đặc điểm gì nổi bật?

Check Also

lpht - Khí hậu có ảnh hưởng gì tới đời sống và hoạt động sản xuất.

Khí hậu có ảnh hưởng gì tới đời sống và hoạt động sản xuất.

Khí hậu có ảnh hưởng gì tới đời sống và hoạt động sản xuất. Khí …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *