Nêu tên một số ngành sản xuất của Đà Nẵng.

Nêu tên một số ngành sản xuất của Đà Nẵng.
5 (100%) 480 votes

Nêu tên một số ngành sản xuất của Đà Nẵng.

Một số ngành sản xuất của Đà Nẵng là:

–  Chế biến lương thực, thực phẩm

–  May mặc

–  Khai thác, chế biến khoáng sản

–  Thủ, công nghiệp

DMCA.com Protection Status