Home / Giải bài tập Địa lý / Giải bài tập Địa lý lớp 4 / Nêu tên một số dân tộc ít người ở Hoàng Liên Sơn. Kể về lễ hội, trang phục và chợ phiên của họ.

Nêu tên một số dân tộc ít người ở Hoàng Liên Sơn. Kể về lễ hội, trang phục và chợ phiên của họ.

Nêu tên một số dân tộc ít người ở Hoàng Liên Sơn. Kể về lễ hội, trang phục và chợ phiên của họ.

1. Một số dân tộc ít người ở Hoàng Liên Sơn:

– Thái

– Mèo (Mèo đỏ, Mèo hoa…)

– Dao

– Giáy

– Tày

– Phù Lá

2. Kể về lễ hội, trang phục và chợ phiên của họ.

– Chợ phiên

Chợ phiên ở vùng núi Hoàng Liên Sơn họp vào những ngày nhất định. Vào ngày này, chợ thường rất đông vui. Đối với một số dân tộc, chợ phiên không chí là nơi mua bán, trao đổi hàng hoá mà còn là nơi giao lưu văn hoá và gặp gỡ, kết bạn của nam nữ thanh niên.

– Lễ hội: Ở Hoàng Liên Sơn có những lễ hội như: hội chơi núi mùa xuân, hội xuống đồng,… Lễ hội của các dân tộc thường tổ chức vào mùa xuân với các hoạt động: thi hát, múa sạp, ném còn,…

– Trang phục:

Các dân tộc ít người thường tự may quần áo, khăn gốiề Mỗi dân tộc có cách ăn mặc riêng. Trang phục của các dân tộc được may, thêu trang trí rất công phu và thường có màu sắc sặc sỡ.

Xem thêm:  Mô tả nhà sàn và hãy giải thích tại sao người dân ờ miền núi thường làm nhà sàn để ở.

Check Also

lpht - Hàng thổ cẩm thường được dùng để làm gì?

Hàng thổ cẩm thường được dùng để làm gì?

Hàng thổ cẩm thường được dùng để làm gì? Hàng thổ cẩm thường được dùng …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *