Nêu sự khác nhau giữa quan hệ hỗ trợ và quan hệ đối địch.

Đánh giá bài viết

Sự khác nhau giữa quan hệ hỗ trợ và đối dịch: Quan hệ hỗ trợ đem lại lợi ích hoặc ít nhất không có hại cho các loài trong quần xã, ngược lại trong quan hệ đối địch có một loài có lợi còn bên kia là các loài bị hại.

Loading...
DMCA.com Protection Status