Nêu sự khác nhau giữa quan hệ hỗ trợ và quan hệ đối địch.

Đánh giá bài viết

Sự khác nhau giữa quan hệ hỗ trợ và đối dịch: Quan hệ hỗ trợ đem lại lợi ích hoặc ít nhất không có hại cho các loài trong quần xã, ngược lại trong quan hệ đối địch có một loài có lợi còn bên kia là các loài bị hại.

Loading...

Từ khóa từ Google:

  • nêu sự khác nhau chủ yếu giữa quan hệ hỗ trợ và quan hệ khác loại
  • sự khác chủ yếu giữa quan hệ hỗ trợ và đối địch của các sinh vật khác loài
  • sự khác nhau chủ yếu giữa quan hệ hỗ trợ và quan hệ đối địch
  • sự khác nhau giữa hỗ trợ đối địch của các loại sinh vật khác
DMCA.com Protection Status