Home / Giải bài tập Sinh học / Giải bài tập Sinh học lớp 6 / Nấm có cách dinh dưỡng như thế nào? Tại sao?

Nấm có cách dinh dưỡng như thế nào? Tại sao?

Phần lớn nấm hút chất hữu cơ có trong đất giàu xác thực vật phân động vật (nấm hoại sinh). Những nấm khác sống bám trên cơ thể sống (thực vật. động vật và người), chủ yếu là thực vật. Đó là nấm kí sinh. Ngoài ra, còn một số nấm cộng sinh (nấm cộng sinh với một số loài tảo thành địa y).

Xem thêm:  Người ta đã có những cách gì để bảo quản và chế biến các loại quả thịt?

Check Also

lpht - Nấm có đặc điểm gì giống vi khuẩn?

Nấm có đặc điểm gì giống vi khuẩn?

– Tế bào đều không có chứa chất diệp lục nên không có khả năng …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *