Muốn phòng bệnh cho tôm, cá theo em cần phải có những biện pháp gì?

Muốn phòng bệnh cho tôm, cá theo em cần phải có những biện pháp gì?
5 (100%) 480 votes

Muốn phòng bệnh cho tôm, cá theo em cần phải có những biện pháp gì?

Thiết kế ao nuôi hợp lý,có hệ thống cấp,thóat nước tốt 

Trước khi thả tôm cá cần phải tẩy,dọn ao bằng vôi bột 

Cho tôm cá ăn đầy đủ để tăng sức đề kháng 

Thường xuyên kiểm tra môi trường nước và tình hình hoạt động của cá để sử lý kip thời 

Dùng thuốc phòng chữa mùa tôm,cá dễ mắc bệnh để han chế để phòng ngừa bệnh phát sinh.

DMCA.com Protection Status