Home / Giải bài tập Sinh học / Giải bài tập Sinh học lớp 6 / Kể tên một vài cây có hoa và cây không có hoa.

Kể tên một vài cây có hoa và cây không có hoa.

Những cây có hoa là: lúa. ngô. cam. bưởi, mít, táo, thầu dầu, hướng dương…; Những cây không có hoa là: cây bèo hoa dâu, cây kim giao, cây thông, cây rêu…

Từ khóa từ Google:

  • kể tên một vài cây có hoa cây không có hoa
Xem thêm:  Vi khuẩn dinh dưỡng như thế nào? Thế nào là vi khuấn kí sinh, vi khuẩn hoại sinh?

Check Also

lpht - Nấm giống và khác tảo ở điểm nào?

Nấm giống và khác tảo ở điểm nào?

+ Giống nhau:  –   Đều đã hình thành các cơ thể đa bào, các tế …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *