Kể tên một số ngành công nghiệp ở nước ta và sản phẩm của của ngành đó.

Kể tên một số ngành công nghiệp ở nước ta và sản phẩm của của ngành đó.

a. Tên các ngành công nghiệp của nước ta như: khai thác khoáng sản, điện, luyện kim, cơ khí, hóa chất, dệt, may mặc, chế biến lương thực, thực phẩm

b. Tên sản phẩm của một số ngành công nghiệp như:

+ Khai thác khoáng sản: Than, dầu mỏ, quặng sắt…

+ Điện: Thủy điện, nhiệt điện…

+Cơ khí: Các loại máy móc, phương tiện giao thông…

+Dệt, may mặc: Các loại vải, quần áo…

Xem thêm:  Hãy kể một vài hậu quả do bão gây ra
DMCA.com Protection Status