Home / Giải bài tập Giáo dục công dân / Giải bài tập Giáo dục công dân lớp 11 / Hãy nêu những ví dụ thể hiện dân chủ và thể hiện không dân chủ mà em biết.

Hãy nêu những ví dụ thể hiện dân chủ và thể hiện không dân chủ mà em biết.

Hãy nêu những ví dụ thể hiện dân chủ và thể hiện không dân chủ mà em biết.

Thể hiện dân chủ: 

+ Đi bầu cử (công dân từ đủ 18 tuổi trở lên) 

+ Trước khi ban hành luật thì thực hiện trưng cầu dân ý qua các cơ quan, đoàn thể… 

+ Hình thức phê bình, tự phê bình của các cơ quan, đoàn thể… 

Thể hiện không dân chủ: 

+ Chế độ phong kiến: mọi quyền lực tập trung trong tay nhà vua, dân không có tiếng nói (Vua bảo thần tử, thần bất tử bất trung)

Từ khóa từ Google:

  • ví dụ về dân chủ và kỉ luật
  • vd dân chủ
Xem thêm:  Tại sao quy luật giá trị lại có tác động phân hóa người sản xuất thành giàu – nghèo?

Check Also

7212 1494911290056 1016 310x165 - Hãy phân biệt đối tượng lao động với tư liệu lao động của một số ngành sản xuất mà em biết?

Hãy phân biệt đối tượng lao động với tư liệu lao động của một số ngành sản xuất mà em biết?

Hãy phân biệt đối tượng lao động với tư liệu lao động của một số …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *