Home / Giải bài tập Tin học / Giải bài tập Tin học lớp 10 / Hãy nêu một ví dụ mà máy tính không thể thay thế con người trong việc xử lí thông tin.

Hãy nêu một ví dụ mà máy tính không thể thay thế con người trong việc xử lí thông tin.

Hãy nêu một ví dụ mà máy tính không thể thay thế con người trong việc xử lí thông tin.

Máy tính không thể thay thế con người xử lý thống tin trong một số lĩnh vực đời sống. Ví dụ:

– Máy tính không thể trả lời những câu hỏi mang tính chất tích luỹ kiến thức thực tế của con người nhằm tạo ra tri thức mới.

– Máy tính không thể nhận biết dạng thông tin mùi vị

– Những vấn đề tình cảm, cảm xúc.

– Yếu tố “linh cảm” của con người.

Từ khóa từ Google:

  • hãy nêu một ví dụ mà may tính không thể thay thế con người trong việc xử lí thông tin
Xem thêm:  Hãy trình bày một số điểu cần lưu ý khi sử dụng các dịch vụ Internet và giải thích vì sao đó là những điều nên làm.

Check Also

lpht - Hãy nêu sự giống và khác nhau của các mạng LAN và WAN.

Hãy nêu sự giống và khác nhau của các mạng LAN và WAN.

Hãy nêu sự giống và khác nhau của các mạng LAN và WAN. i) Giống …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *