Home / Giải bài tập Công nghệ / Giải bài tập Công nghệ lớp 8 / Hãy nêu đặc điểm hình chiếu của khối đa diện?

Hãy nêu đặc điểm hình chiếu của khối đa diện?

Hãy nêu đặc điểm hình chiếu của khối đa diện?

 Đặc điểm là: mỗi hình chiếu thể hiện được 2 trong 3 kích thước: chiều dài, chiều rộng, chiều cao.

Từ khóa từ Google:

  • hãy nêu đặc điểm hình chiếu của khối đa diện
Xem thêm:  Tính tiêu thụ điện năng của gia đình em tròn một tháng

Check Also

lpht - Có mấy loại dụng cụ đo và kiểm tra? Công dụng của chúng? Nêu cấu tạo của thước cặp?

Có mấy loại dụng cụ đo và kiểm tra? Công dụng của chúng? Nêu cấu tạo của thước cặp?

Có mấy loại dụng cụ đo và kiểm tra? Công dụng của chúng? Nêu cấu …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *