Hãy giải thích vì sao trong thời kì thuộc Pháp, đồng bào các dân tộc ở Việt Bắc và Tây Nguyên phải đốt cỏ tranh lấy tro để ăn.

Đánh giá bài viết

Trong tro của cỏ tranh có một số muối khoáng tuy không nhiều và chủ yếu là muối kali. Vì vậy, việc ăn tro cỏ tranh chỉ là biện pháp tạm thời chứ không thể thay thế hoàn toàn muối ăn hàng ngày.

Loading...

Từ khóa từ Google:

  • hãy giải thích tại sao trong thời kì pháp thuộc các đồng bào dân tộc việt bắc lại đốt cỏ tranh để lấy tro ăn
  • Vì sao trong thoi Pháp thuộc đồng bào các dân tộc ở Việt Bắc phải đốt cỏ tranh lấy tro để ăn
DMCA.com Protection Status