Home / Giải bài tập Địa lý / Giải bài tập Địa lý lớp 4 / Hàng thổ cẩm thường được dùng để làm gì?

Hàng thổ cẩm thường được dùng để làm gì?

Hàng thổ cẩm thường được dùng để làm gì?

Hàng thổ cẩm thường được dùng để may thành quần áo, cặp, túi, khăn, mũ, tấm thảm…

Xem thêm:  Nêu một số nguyên nhân dẫn tới cạn kiệt nguồn hải sản ven bờ.

Check Also

lpht - Người dân ở Hoàng Liên Sơn làm những nghề gì? Nghề nào là chính?

Người dân ở Hoàng Liên Sơn làm những nghề gì? Nghề nào là chính?

Người dân ở Hoàng Liên Sơn làm những nghề gì? Nghề nào là chính? Người …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *