Giữa cây Hạt trần và cây Hạt kín có những điểm gì phân biệt, trong đó điểm nào là quan trọng nhất?

Giữa cây Hạt trần và cây Hạt kín có những điểm gì phân biệt, trong đó điểm nào là quan trọng nhất?
5 (100%) 480 votes

Hạt trần

Loading...

Hạt kín

– Rễ, thân, lá thật.

– Rễ thân, lá thật; rất đa dạng.

– Có mạch dẫn.

– Có mạch dẫn hoàn thiện.

– Chưa có hoa, quả. Cơ quan sinh sản là nón.

– Có hoa: Cơ quan sinh sản là hoa quả.

– Hạt nằm trên lá noãn hở.

– Hạt nằm trong quả

 

Từ khóa từ Google:

  • cây hạt trần và cây hạt kín có điểm gì phân biệt? Điểm nào là quan trọng nhất?
DMCA.com Protection Status