Chính quyền Xô viết đã làm những việc gì và đem lại lợi ích cho ai?

lpht - Chính quyền Xô viết đã làm những việc gì và đem lại lợi ích cho ai?

Ngay trong đêm 25-10-1917 (7-11-1917), Đại hội Xô viết toàn Nga lần thứ hai khai mạc ở Điện Xmô-nưi, tuyên bố thành lập Chính quyền Xô viết do Lê-nin đứng đầu. Nhiệm vụ hàng đầu của Chính quyền Xô viết là đập tan bộ máy nhà nước cũ của giai cấp tư sản và địa … Read moreChính quyền Xô viết đã làm những việc gì và đem lại lợi ích cho ai?

Liên Xô đã đạt được những thành tựu gì trong quan hệ ngoại giao vào những năm 1922-1933?

lpht - Liên Xô đã đạt được những thành tựu gì trong quan hệ ngoại giao vào những năm 1922-1933?

Sau cách mạng tháng Mười, chính quyền Xô viết đã từng bước thiết lập quan hệ ngoại giao với một số nước láng giềng ở châu Á và châu Âu. Tồn tại giữa vòng vây thù địch của chủ nghĩa tư bản thế giới, Liên Xô đã kiên trì và bền bỉ đấu tranh trong … Read moreLiên Xô đã đạt được những thành tựu gì trong quan hệ ngoại giao vào những năm 1922-1933?

Cách mạng tháng Mười diễn ra như thế nào?

lpht - Cách mạng tháng Mười diễn ra như thế nào?

Tháng 2-1917 (theo lịch Nga), cuộc cách mạng dân chủ tư sản bùng nổ ở Nga. Sự kiện mở đầu là cuộc biểu tình của 9 vạn nữ công nhân ở Thủ đô Pê-tơ-rô-grát (nay là Xanh Pê-téc-bua). Phong trào nhanh chóng lan rộng toàn thành phố và chuyển từ tổng bãi công chính trị … Read moreCách mạng tháng Mười diễn ra như thế nào?

Nêu những thành tựu của Liên Xô qua hai kế hoạch 5 năm đầu tiên

lpht - Nêu những thành tựu của Liên Xô qua hai kế hoạch 5 năm đầu tiên

Kế hoạch 5 năm lần thứ nhất (1928-1932) và kế hoạch 5 năm lần thứ hai (1933-1937) đều được hoàn  thành trước thời hạn. Qua hai kế hoạch 5 năm, công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội đã đạt được nhiều thành tựu to lớn, đưa Liên Xô từ một nước nông nghiệp lạc … Read moreNêu những thành tựu của Liên Xô qua hai kế hoạch 5 năm đầu tiên

DMCA.com Protection Status