Home / Giải bài tập Giáo dục công dân / Giải bài tập Giáo dục công dân lớp 8 / Em hiểu thế nào là quyền tự do ngôn luận?

Em hiểu thế nào là quyền tự do ngôn luận?

Quyền tự do ngôn luận là quyền của công dân được tham gia bàn bạc, thảo luận, đóng góp ý kiến vào những vấn đề chung của đất nước, xã hội.

Từ khóa từ Google:

  • Em hiểu thế nào là vai trò của quyền tự do ngôn luận lớp 8
Xem thêm:  Theo, em, những nguyên nhân nào dẫn con người sa vào tệ nạn xã hội ? Em có những biện pháp gì để giữ mình không bị sa vào tệ nạn xã hội và góp phần phòng chống tệ nạn xã hội?

Check Also

lpht - Ai có quyền sở hữu chiếc xe, ai chỉ có quyền sử dụng xe?

Ai có quyền sở hữu chiếc xe, ai chỉ có quyền sử dụng xe?

– Người chủ chiếc xe máy mới là người có quyền sở hữu chiếc xe, …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *