Em hãy trình bày một số nguyên nhân ảnh hưởng đến môi trường và nguồn lợi thuỷ sản?

Em hãy trình bày một số nguyên nhân ảnh hưởng đến môi trường và nguồn lợi thuỷ sản?
5 (100%) 480 votes

Em hãy trình bày một số nguyên nhân ảnh hưởng đến môi trường và nguồn lợi thuỷ sản?

Loading...

Sinh vật cú thể bị chết, con người cÓ thể bị nhiễm bệnh do ăn sản phẩm thủy sản cú chất độc

Nếu môi trường nước bị ụ nhiễm gây ra những hậu quả cho sinh vật và con người

Môi trường nước bị ô nhiễm là do: Nước thải sinh hoạt, nước thải công nghiêp, nông nghiệp.

DMCA.com Protection Status