Em hãy sưu tầm một số câu ca dao, tục ngữ nói về tính siêng năng, kiên trì.

Em hãy sưu tầm một số câu ca dao, tục ngữ nói về tính siêng năng, kiên trì.
5 (100%) 480 votes

–    Có công mài sắt, có ngày nên kim.

Loading...

–    Nói chín thì nên làm mười, Nói mười làm chín kẻ cười người chê

–    Siêng làm thì có.

–    Siêng học thì hay.

–    Miệng nói tay làm.

–    Kiến tha lâu cũng đầy tổ.

–    Làm ruộng ăn cơm nằm, chăn tằm ăn cơm đứng.

–    Khen nết hay làm, ai khen nết hay ăn.

–    Mưa lâu thấm đất.

–    Luyện mới thành tài, miệt mài tất giỏi. 

Từ khóa từ Google:

  • ca dao tuc ngu de tinh sieng nang ; kien tri
DMCA.com Protection Status