Em hãy phân biệt thức ăn giàu protein, thức ăn giàu gluxit và thức ăn giàu xanh?

Đánh giá bài viết

Em hãy phân biệt thức ăn giàu protein, thức ăn giàu gluxit và thức ăn giàu xanh?

– Thức ăn có chứa hàm lượng protein >14% gọi là thức ăn giàu Protein.

– Thức ăn có chứa hàm lượng gluxit >50% gọi là thức ăn giàu Gluxit.

– Thức ăn có chứa hàm lượng xơ >30% gọi là thức ăn Thô xanh.

Xem thêm:  Đất trồng gồm những thành phần nào ,vai trò của từng thành phần đó đối với cây trồng?
DMCA.com Protection Status