Home / Giải bài tập Địa lý / Giải bài tập Địa lý lớp 4 / Em hãy kể tên những dãy núi chính ở Bắc Bộ

Em hãy kể tên những dãy núi chính ở Bắc Bộ

Em hãy kể tên những dãy núi chính ở Bắc Bộ

– Dãy Hoàng Liên Sơn

– Dãy Sông Gâm

– Dãy Ngân Sơn

– Dãy Băc Sơn

– Dãy Đông Triều

Xem thêm:  Kể tên một số sản phẩm thủ công truyền thống ở Hoàng Liên Sơn.

Check Also

lpht - Hàng thổ cẩm thường được dùng để làm gì?

Hàng thổ cẩm thường được dùng để làm gì?

Hàng thổ cẩm thường được dùng để làm gì? Hàng thổ cẩm thường được dùng …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *