Dân cư của châu Phi chủ yếu thuộc chủng tộc nào?

Dân cư của châu Phi chủ yếu thuộc chủng tộc nào?

Dân cư của châu Phi chủ yếu thuộc chủng tộc da đen (Nêgrôit), ngoài ra còn chủng tộc da trắng và người lai.

Từ khóa từ Google:

  • cư dân châu phi thuộc chủng tộc nào
Xem thêm:  Thương mại gồm các hoạt động nào. Thương mại có vai trò gì?
DMCA.com Protection Status