Dân cư châu Mĩ có đặc điểm gì nổi bật?

Dân cư châu Mĩ có đặc điểm gì nổi bật?

– Người Anh-điêng đã sinh sống từ lâu đời ở châu Mĩ.

– Phần lớn dân cư châu Mĩ có nguồn gốc là người nhập cư từ các châu lục khác đến.

– Dân cư sống tập trung ở miền ven biển và miền Đông.

Từ khóa từ Google:

  • đặc điểm dân cư châu mĩ
Xem thêm:  Kể tên một số loại khoáng sản của nước ta và cho biết chúng có ở đâu ?
DMCA.com Protection Status