Chương trình dịch là gì?

Chương trình dịch là gì?

Chương trình dịch dùng để dịch những chương trình viết bằng ngôn ngữ bậc cao sang ngôn ngữ máy.

Từ khóa từ Google:

  • nêu khái niệm chương trình dịch
Xem thêm:  Nếu có điều kiện, em muốn ứng dụng tin học vào cuộc sống gia đình em như thế nào?

Check Also

lpht - Hãy nêu sự giống và khác nhau của các mạng LAN và WAN.

Hãy nêu sự giống và khác nhau của các mạng LAN và WAN.

Hãy nêu sự giống và khác nhau của các mạng LAN và WAN. i) Giống …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *