Chức năng của nhà máy điện là gì?

Chức năng của nhà máy điện là gì?

-Điện năng được sản xuất từ các nhà máy điện

-Trong nhà máy điện, các dạng năng lượng như nhiệt năng, thuỷ năng, năng lượng nguyên tử được biến đổi thành điện năng.

Từ khóa từ Google:

  • chức năng của nhà máy thuỷ điện
Xem thêm:  Tại sao cần phải thiết kế trước khi lắp đặt mạch điện?
DMCA.com Protection Status