Chức năng của nhà máy điện là gì?

Chức năng của nhà máy điện là gì?
5 (100%) 480 votes

Chức năng của nhà máy điện là gì?

Loading...

-Điện năng được sản xuất từ các nhà máy điện

-Trong nhà máy điện, các dạng năng lượng như nhiệt năng, thuỷ năng, năng lượng nguyên tử được biến đổi thành điện năng.

DMCA.com Protection Status