Home / Giải bài tập Công nghệ / Giải bài tập Công nghệ lớp 8 / Chức năng của nhà máy điện là gì?

Chức năng của nhà máy điện là gì?

Chức năng của nhà máy điện là gì?

-Điện năng được sản xuất từ các nhà máy điện

-Trong nhà máy điện, các dạng năng lượng như nhiệt năng, thuỷ năng, năng lượng nguyên tử được biến đổi thành điện năng.

Từ khóa từ Google:

  • chức nằn của nhà máy điện là
Xem thêm:  Có mấy loại khớp động thường gặp? Tìm ví dụ mỗi loại?

Check Also

7225 1494911290059 1017 310x165 - Có mấy loại dụng cụ đo và kiểm tra? Công dụng của chúng? Nêu cấu tạo của thước cặp?

Có mấy loại dụng cụ đo và kiểm tra? Công dụng của chúng? Nêu cấu tạo của thước cặp?

Có mấy loại dụng cụ đo và kiểm tra? Công dụng của chúng? Nêu cấu …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *