Chức năng của đường dẫn điện là gì?

Đánh giá bài viết

Chức năng của đường dẫn điện là gì?

Đường dẫn điện có chức năng truyền tải điện năng từ nhà máy điện đến nơi tiêu thụ.

DMCA.com Protection Status