Cho biết ý nghĩa kinh tế của kênh đào Pa-na-ma.

Kênh đào Pa-na-ma đã rút ngắn con đường đi biển từ Đại Tây Dương sang Thái Bình Dương. Nhờ kênh đào này mà việc giao lưu giữa các nền kinh tế vùng châu Á – Thái Bình Dương với nền kinh tế Hoa Kì. Kênh đào đã đem lại lợi ích rất lớn cho Hoa Kì, ngày nay kênh đào đã trao trả cho Pa-na-ma.

Từ khóa từ Google:

  • kênh đào pa-na-ma có ý nghĩa gì
  • Ý nghĩa kinh tế của kênh đào Pa-na-Ma
Xem thêm:  Trình bày các kiểu môi trường ở Trung và Nam Mĩ.
DMCA.com Protection Status