Home / Pushkin (page 30)

Pushkin

Bình giảng về ý kiến trong Bình Ngô Đại Cáo của Nguyễn Trãi: Việc nhân nghĩa cốt ở yên dân, Quân điếu phạt trước lo trừ bạo

unnamed file 14 310x165 - Bình giảng về ý kiến trong Bình Ngô Đại Cáo của Nguyễn Trãi: Việc nhân nghĩa cốt ở yên dân, Quân điếu phạt trước lo trừ bạo

Bình giảng về ý kiến trong Bình Ngô Đại Cáo của Nguyễn Trãi: Việc nhân nghĩa cốt ở yên dân, Quân điếu phạt trước lo trừ bạo Mở bài Bình luận về ý kiến Việc nhân nghĩa cốt ở yên dân Quân điếu phạt trước lo trừ bạo. “Ai lên ải …

Read More »

Hãy phân tích nhân vật lão Hạc, ông giáo và nêu lên suy nghĩ của em về những con người trong bức tranh quê qua truyện Lão Hạc của Nam Cao

unnamed file 14 310x165 - Hãy phân tích nhân vật lão Hạc, ông giáo và nêu lên suy nghĩ của em về những con người trong bức tranh quê qua truyện Lão Hạc của Nam Cao

Hãy phân tích nhân vật lão Hạc, ông giáo và nêu lên suy nghĩ của em về những con người trong bức tranh quê qua truyện Lão Hạc của Nam Cao Mở bài Phân tích nhân vật Lão Hạc và Ông Giáo trong truyện Lão Hạc Trở đi trở lại trong …

Read More »